proportioner

Proportioner är hur allt och allting förhåller sig till varandra. Hur stor är t.ex. tekoppsfatet i förhållande till tekoppen. Det kan vara stort eller litet men ändå mäts det i förhållande till koppen. Man kan uppleva det som stort eller litet eller som att det passar perfekt. Men det perfekta är inget absolut mått. Och det finns inget "rätt" eller "fel". Det är här känslan kommer in. Det är när man uppfattar det som att fatet och koppen passar ihop som man upplever det som rätt proportioner. Hur kommer man då fram till vad som man upplever som "rätt" proportioner? Ibland kan det handla om estetik och funktion sammantaget och ibland är det bara känslan eller funktion var för sig som bestämmer vad du tycker är fint.

 

Det intressanta med proportioner är att olika människor oftast är ganska eniga om vad som anses passa ihop och vad som inte gör det. I många stycken kan det vara inlärt och inbyggt i en kultur du lever i, men även om man betraktar liknande företeelser i olika kulturer tycks känslan för proportioner vara väldigt lika. Förhållandet mellan tekoppen och fatet förefaller att vara ungefär lika överallt i världen. Det här påståendet grundar jag inte på någon vetenskaplig undersökning utan bara på mina egna iakttagelser. Om fatet är lite för stort känns det som att fatet och koppen inte hör ihop och på samma sätt om det är för litet. Här handlar det inte om funktion eftersom varken det mindre och det större fatet inte behöver begränsa funktionen. På liknande sätt förhåller det sig med proportioner mellan allt och allting. Och det här klarar vi inte av utan att blanda in känslor, om vi inte har lärt oss hur förhållandena fungerar. Då behöver vi inte känna efter vid skapandet för då vet vi att det blir bra om man gör på ett visst sätt.

 

För att förstå vilken betydelse proportioner kan ha skulle jag vilja återgå till tekoppen och fatet. Om du t.ex. serverar te i tekoppar med "för stora" fat, i ett för övrigt välproportionerligt rum så är det något du lägger märke till. Det känns inte rätt. Det skapar en disharmoni i rummet och påverkar helheten, och rummet utstrålar inte den harmoni som man upplevde innan de "störande" tekopparna kom in i rummet. En bagatell kan man tycka. Alla upplever inte detta på samma sätt men bara det att någon eller några upplever detta som störande innebär att det har en påverkan. Och som jag ser det så har det en påverkan på alla. En del är mindre känsliga för just detta fenomen och andra är mer känsliga. Vi pratar här om störande element vilket innebär att vi bygger in negativa energier i vår livsmiljö som påverkar alla. Och då menar jag alla. Och jag menar att alla människor mår bättre i den välproportionerliga miljön även om alla inte har förmågan att se eller förstå varför det förhåller sig på det sättet. Det bara är så. En känsla av positiva energier som byggs in i rummets proportioner. Och där har även de små tingen sin betydelse.

 

 

Ted Rosendahl

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Måna Skärrholk » Björnen som inte var björn:  ”Äntligen har jag hittat den! Jag kommer ihåg historen så väldigt bra och jag äls..”

  • Kix » Vargen och Rödluvan:  ”Tummen upp!”

  • Mikael » Negligerad skattebetalare:  ”Det framgår ju tydligt att det är Skattebetalarnas förening som avses vidare fic..”

  • Jo Gylling » Underbara illustrationer:  ”Jag minns vingmöss och kattelände från när jag var liten. Jag älskade den. Har f..”

  • Ulla-Britt » En dröm om mormor:  ”Åh, en sån fin dröm, jag blev nästan avundsjuk men samtidigt glad att drömde så...”

Arkiv

Etikettmoln