Var kommer du ifrån mitt barn?

Var kommer du ifrån
mitt barn?

Vad var det som formade
dig en gång?

Var kommer du ifrån mitt barn?
Vilken färg gav då
ditt hjärta sång?

Vart vill du gå
av ditt hjärtas kraft?

Vart är du på väg mitt barn?
Vilket mål vilken skatt
vill du få fatt?

Vad hindrar dig mitt barn?
att bli det du
är ämnad att vara?

Vad hindrar dig mitt barn?
Att låta själen...
Få svara?


Carin Munther