Björn Rosendal

​Björn Rosendal grundare av UFOKI och Leoniderna ​Björn Rosendal grundare av UFOKI och Leoniderna

23 april 1923 - 19 oktober 2016
Författare, konstnär, med.lic.
 
Då Björn Rosendal förutom läkarutbildningen även hade en konstnärlig utbildning, levde han med två olika tankesystem. Dels det naturvetenskapliga, inlärda, dels med det konstnärliga, ursprungliga. Genom att hålla båda dessa tankesystem ständigt aktuella utvecklade han ett speciellt, omfattande kunskapsområde närmast att hänföra till psykologin.
 
Som konstnär tillhörde Björn Rosendal på 50- och 60-talet den internationella avantgarden och deltog till exempel i Salon des Realités Nouvelle i Paris 1957 och representerade Sverige vid en utställning på Brooklyn Museum i New York 1963. Han är representerad på flera konstmuseer av betydelse bl.a. Nationalmuseum, Moderna Museet och Göteborgs Konstmuseum. 1992 grundade han Teckningsmuseet i Laholm.

Rosendal forskade omkring kreativitet och som läkare engagerade han sig i känsliga och konstnärliga människors svårigheter i det materialistiska samhället. Han publicerade en serie böcker om känslolivet, samt många artiklar inom konst, medicin och psykologi.

Rosendal var den förste som formulerade och definierade begreppet emotionell intelligens 1977 och publicerade böckerna Den känslomässiga intelligensen 1980 och The Emotional Intelligence 1981. Som upphovsman ("urfader") till detta idag så viktiga begrepp gjorde han en bestående pionjärinsats inom psykologin.

Tillsammans med Catharina Sanjay (tidigare Catharina O) höll han olika föreläsningar som behandlat den känslomässiga intelligensen. 2011 gav de ut sin första gemensamma diktsamling Kättaren och faunen.


Läs mer om Björns alla utgivningar här.

 

hellre ingens herre
än någons slav

är frihetens budskap

politik och religion
bär
ofrihetens
fälttecken