Björn Rosendal

Björn Rosendal

Björn Rosendal grundade tillsammans med Catharina Sanjay förlaget Leoniderna, som senare kom att bli Tekannan Förlag. Han grundade även Teckningsmuseet i Laholm och var en aktiv konstnär fram till sin bortgång 2016.

Han hade såväl en läkarutbildning som en konstnärlig utbildning. Som konstnär tillhörde Björn Rosendal på 50- och 60-talet den internationella avantgarden och som läkare engagerade han sig i känsliga och konstnärliga människors svårigheter i det materialistiska samhället. Han publicerade en serie böcker om känslolivet, samt många artiklar inom konst, medicin och psykologi.

Lär mer om Björn här och se alla hans
 utgivningar här.

Den gemensamma diktsamlingen Kättaren och Faunen blev startskottet för Leonidena.