"Den här konsten-att-skriva-boken riktar sig inte till poeter.

Poeter är ett släkte för sig som inga konsten-att-skriva-böcker rår på."

Bodil Malmsten, Så gör jag

2013 > 05

Svanar.
Stängt Nationalmuseum.
Båt till främmande
land.
Ensam vandrare.
Röd morgonsol
på gatorna.
Från ett fönster:
Chopin.

 

Bo Setterlind