Bakgrunden

Tekannan förlag hette tidigare Leoniderna. Leoniderna i sin tur var ursprungligen en grupp med upphovsmännen Björn Rosendal och Catharina Sanjay i spetsen, poeterna som ville skapa en levande idéfabrik för motsträviga känslomänniskor där mjuka värden skulle stå i fokus.

Björn Rosendal och Catharina Sanjay
Björn Rosendal och Catharina Sanjay

 Gruppen startades 2010 för att försöka finna vägen till ett bredare tankesätt i en värld där ett hälsosamt känsloliv försummas på grund av ytlighet, stress och en överdriven konsumtion. Leoniderna var även ett förlag, som startades av Björn Rosendal 1980. Det gick tidigare gick under namnet UFOKI och har bland annat utgivit en serie böcker om känslolivet. 

Om gruppen skrev Rosendal och Sanjay så här:

Den andliga atmosfären av hastig ytlighet som nu breder ut sig över jorden när tekniken börjat styra över människorna i stället för tvärtom, måste bemötas. Det är tid för renässansen att åter komma tillbaka innan internets sökmotorer helt ersätter den mänskliga anden.
 
Vi lever i ett skört samhälle som är beroende av att alla säljer grejer till varandra i ett ständigt ökande tempo och där människorna som en vara bland andra varor värderas i pengar.
 
Leon Battista Alberti (1404-72), ungrenässansen gigant har fått ge namn åt leoniderna. Han var, under renässansen, förebilden för l'uomo universale, den allsidiga människan. Han är även förebilden för oss. Att leoniderna också är namnet på ett stjärnregn som lyser upp vintermörkret gör inte saken sämre.
 
Leoniderna är inte bara ett förlag utan även en idéfabrik med syfte att främja ett mer tolerant klimat för den känslomässigt intelligenta människan. Genom öppen och tillåtande information via informationskanaler locka andra människor att utforska denna sida hos dem själva. I längden ska förhoppningsvis den känslomässigt intelligenta människan inte behöva känna sig som en avvikelse, utan vara lika mycket en naturlig och uppskattad del av alla olika människotyper som hon var under renässansen.

Gruppen och förlaget Leoniderna hade som motto "Med känslan i fokus". Den inställning som låg till grund för Leoniderna kommer på olika sätt fortsätta genomsyra Tekannan Förlag.
 Jag var en kättare
jag skrev en bok
jag var jagad
jag var förklädd
jag var barfota
jag blev bränd
på bål
1291
i franska Alperna.
Men de
lyckades
inte.
Jag är samma
kättare
nu


 

Björn Rosendal grundade UFOKI, som tillsammans med Catharina blev Leoniderna - som numera är Tekannan Förlag.