Bara kvinnor

av Björn Rosendal

 

"Denna lilla bok med
kvinnoporträtt dikteras av
kärlek till kvinnan och av tron på kvinnan som bärare
av livet."

 

Så inleder Björn Rosendal denna bok med ett antal lätt tecknade bilder av kvinnor. Dikter och korta reflektioner möts i texter, som kan stå själva eller vara ett komplement till bilderna. Rosendal svarar själv för både text och bild.

 

"När jag var tretton år började jag måla och när jag var sjutton bestämde jag mig för att bli läkare. Så blev det", skriver konstnären själv. Sedan dess har han kombinerat naturvetenskap och konst. Han finns representerad i landets stora museer.

 

"Kvinnan som bär på denna
livets mystiska klokskap vilken
orubbligt och till synes
undergivet förs vidare till från
generation till generation
genom hennes jordiska kärleks
kraft."

 

Utöver dubbelrollen som läkare och konstnär skriver han böcker.

 

 

Utgiven 1996, Calssons