De känslomässiga kraftfälten

av Björn Rosendal

 

"I varje människas liv förekommer 'översinnliga' känsloupplevelser. Eftersom dessa inte kan beskrivas i vetenskapliga termer förvisas de till det mystiska, ockulta området.

 

Tron att vetenskapen står för all sanning är allmänt utbredd. Detta har begränsat vårt synfält och har tvingat oss att behålla en världsbild som är lika skräckblandat förhäxad som under medeltiden.

 

Den moderna människan är fortfarande vidskepligt rädd för vad som egentligen är normala livsyttringar och förnekar något som alla vet att det finns."

 

 

BJÖRN ROSENDAL, läkare, bildkonstnär och författare fortsätter med denna bok sin uppmärksammade serie essäer om känslolivet.

 

Boken är helt fristående men har anknytning till Den känslomässiga intelligensen (1980) och Det kollektiva överjaget (1982).

 

 

Utgiven 1986, UFOKI