Det kollektiva överjaget

av Björn Rosendal

 

"I alla samhällen föreställer man sig att det är de makthavande människorna som styr. Detta är emellertid en sanning som har många begränsningar. Då den känslomässiga intelligensen är den avgörande faktorn i alla beslutsprocesser blir beslutsfattarna på alla nivåer, även de högsta, helt beroende av det känslomässiga dynamiska spel som försiggår inom samhällskroppen. Man skulle kunna kalla det samhällets psyke.

 

Starkt styrande och överordnat makthavare och beslutsfattare finns då DET KOLLEKTIVA ÖVERJAGET.

 

Detta innehåller i all sin komplexitet mångtusenåriga element blandade med dagsaktuella. Det utövar en stark styrning på individen och binder individerna samman. Just genom att det styr både den enskilda individen och är kollektivt gör att det är omöjligt att utrota. Det hör till människans andliga grundförutsättningar.

 

Genom sin oerhört mångfacetterade gemensamhet förblir det kollektiva överjaget relativt oberört av revolutioner, krig eller politiska spel och ekonomiska idéer.

 

Denna bok behandlar spelet om människor, samhälle och makt. Det kollektiva överjaget utgör en väsentlig faktor i detta spel."

 

 

BJÖRN ROSENDAL, läkare, bildkonstnär och författare gisslar här också en del företeelser i den moderna människans andliga miljö.

 

Boken är helt fristående, men har ändå anknytning till Den känslomässiga intelligensen (1980).

 

 

 

Utgiven 1982, Settern