Ett livsmanus

av Björn Rosendal

 

"Genom att känna sin familjs öden genom århundraden framstår ett känslomässigt styrande mönster som förklarar mitt agerande livet igenom. Det moderna materialistiska samhället har satt vetenskapen främst. Då vetenskaplig metodik är oandvändbar på känslans område har det uppstått ett stympat sätt att tänka som stänger vägar. Men man vet att var femte person har upplevelser av tidigare liv eller liknande. Detta blir då en viktig del av personlighetens uppbyggnad.

 

I denna bok blandas därför några upplevelser av tidigare liv in bland mängden av genealogiska fakta. Först då blir berättelsen om bakgrunden till min person äkta."

 

BJÖRN ROSENDAL f 1923 konstnär, författare, läkare.

Forskat och publicerat sig kring känslolivets villkor i vårt materialistiska samhälle.

"Urfader" till det högaktuella begreppet emotionell intelligens.

 

 

Utgiven 2013, Leoniderna förlag