Gud, barnet och mystiken

av Björn Rosendal

 

"Överbetoningen av det yttre har blivit dominerande i vår tid samtidigt som människans andliga drift kräver något annat.

 

Det är som om vi vore rädda för att nalkas våra inre upplevelser. Men endast genom att bejaka dessa kan vi spränga materialismens bojor. Genom att utgå från vårt eget inre kan vi bidraga till att förändra den utveckling som nu fått så förödande konsekvenser.

 

Denna bok skildrar en serie inre upplevelser och hur man kan möta den yttersta mystiken i ett helt profant sammanhang. Den som lär sig lyssna till sin inre egen röst låter sig inte så lätt ledas av andra."

 

 

BJÖRN ROSENDAL är verksam som konstnär och författare. Han tillhörde som konstnär 50- och 60-talets avantgarde och arbetade som läkare i flera decennier med de känsliga och konstnärliga människornas problem. Han har publicerat en serie böcker om känslolivet.

 

 

Utgiven 1988, UFOKI förlag