Kultursubventioner för de halländska skolorna
av Catharina O

Under 2013 anlitades Catharina Ohlsson av Region Halland för att genomföra en fältstudie om resestödet och scenkonstsubventionen, på uppdrag av Kultur i Halland och av projektgruppen för resestöd och besöksmål. I fältstudien har intervjuer med kommunala kultursamordnare samt kulturombud och rektorer varit en del. En viktig del i uppdraget var att verka för resestödets uttalade mål om att alla halländska barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur.

Nu finns Catharina Ohlssons intressanta rapport att ladda ned.

"Det finns motstridiga röster i vissa frågor hos de jag har intervjuat. Såväl kommunala kultursamordnare som rektorer och kulturombud kan se väldigt olika på frågor kring hur man arbetar med kultur i skolorna och varför man inte använder sig av de subventioner som finns. Ett återkommande problem där man däremot varit rörande överens är den geografiska orättvisa mellan landsbygdsskolor och centralortsskolor gällande möjligheter till kulturupplevelser. Resestödet är i sin nuvarande form inte jämlikt, tycker många tillfrågade, då det alltid blir dyrare för landsbygdsskolorna att resa. Diskussionen om i vilken utsträckning man ska involvera friskolor har inte varit helt okomplicerad. Där ställs alla barns rätt till kultur kontra gratistjänster.

De har framgått klart och tydligt bland de jag intervjuat att samordnarnas och framför allt kulturombudens uppdrag innefattar ansvar för scenkonst, men inte för besöksmål såsom museer. Dessa står utan samordnare, vilket i stor utsträckning påverkar i vilken omfattning skolorna använder sig av dem.

För- och nackdelarna med Skapande skola har varit återkommande. På många skolor har det enbart varit tack vare Skapande skola som eleverna fått ta del av olika kulturmöten och upplevelser. Det är dock värt att notera att Kulturrådet har kriterier för hur man blir berättigad till Skapande skola-medel. Skapande skola ska vara ett komplement till övriga kultursatsningar som skolan gör, men i väldigt många fall är det enbart genom Skapande skola som kultursatsningar görs."

Utgiven 2013, Region Halland Kultur i Halland