BJÖRN ROSENDAL

1923 - 2016
Konstnär, författare, läkare.
Forskat och publicerat sig kring känslolivets villkor i vårt materialistiska samhälle.
"Urfader" till det högaktuella begreppet emotionell intelligens.

Ett livsmanus
av Björn Rosendal
"Man vet att var femte person har upplevelser av tidigare liv eller liknande. Detta blir då en viktig del av personlighetens uppbyggnad. I denna bok blandas därför några upplevelser av tidigare liv in bland mängden av genealogiska fakta. Först då blir berättelsen om bakgrunden till min person äkta.
 

 Genom att känna sin familjs öden genom århundraden framstår ett känslomässigt styrande mönster som förklarar mitt agerande livet igenom. Det moderna materialistiska samhället har satt vetenskapen främst. Då vetenskaplig metodik är oandvändbar på känslans område har det uppstått ett stympat sätt att tänka som stänger vägar. "

Utgiven 2013, Leoniderna förlag
Läs mer

Kättaren och faunen

av Björn Rosendal och Catharina O

 

Allt är möjligt. Ett poetiskt möte mellan generationerna gör Björn Rosendal och Catharina Ohlsson i diktsamlingen "Kättaren och faunen". De är tvillingsjälar trots 60 års ålderskillnad.

 

Där Björn Rosendal har den mogne mannens lite luttrade perspektiv på tillvaron är Catharina Ohlsson mer lekfull och intensiv i sitt uttryck.
 

Utgiven 2011, Leoniderna förlag
Läs mer

Det vita rummet
av Björn Rosendal och Agneta Geijer

 

Agneta Geijer var en stor självförbrännande begåvning som var färdig konstnär vid sjutton års ålder och död alldeles för kort tid därefter.

Ett konstnärsöde fyllt av en ständig strävan att nå vidare mot dolda mål presenteras här med ett rikt urval bilder och dikter av konstnärinnan. 


Utgiven 2011, ellerström

Läs mer

Gud upp och ner
av Björn Rosendal

"En del säger att Gud inte finns och andra slår ihjäl varandra i Guds namn."

 

Så skriver Björn Rosendal som inför utgivningen av sin åttonde bok "Gud upp och ner" gick ur Svenska kyrkan. Men han är ändå ingen ateist. Han tror på att det finns en kraft av godhet och kärlek. Ämnet berörde han i böcker redan på 1980-talet då han bland annat gav ut "Den känslomässiga intelligensen", De känslomässiga kraftfälten" och "Gud, barnet och mystiken". Nu 17 år senare kommer det som han kallar den sista delen i serien – "Gud upp och ner". Och den här gången levereras tankar kring hur den gängse bilden av en allsmäktig Gud används och används i händerna på maktmänniskor och med syftet att föra en fientlig och krigisk världspolitik.

Utgiven 2005, UFOKI förlag

Läs mer

Bara kvinnor
av Björn Rosendal

 

"Denna lilla bok med kvinnoporträtt dikteras av kärlek till kvinnan och av tron på kvinnan som bärare av livet."

 

Så inleder Björn Rosendal denna bok med ett antal lätt tecknade bilder av kvinnor. Dikter och korta reflektioner möts i texter, som kan stå själva eller vara ett komplement till bilderna. Rosendal svarar själv för både text och bild.

 
Utgiven 1996, Calssons

Läs mer

 

Gud, barnet och mystiken
av Björn Rosendal

 

"Det är som om vi vore rädda för att nalkas våra inre upplevelser. Men endast genom att bejaka dessa kan vi spränga materialismens bojor. Genom att utgå från vårt eget inre kan vi bidraga till att förändra den utveckling som nu fått så förödande konsekvenser.

 

Denna bok skildrar en serie inre upplevelser och hur man kan möta den yttersta mystiken i ett helt profant sammanhang. Den som lär sig lyssna till sin inre egen röst låter sig inte så lätt ledas av andra."

 
 
Utgiven 1988, UFOKI förlag

Läs mer

De känslomässiga kraftfälten

av Björn Rosendal

 

"I varje människas liv förekommer 'översinnliga' känsloupplevelser. Eftersom dessa inte kan beskrivas i vetenskapliga termer förvisas de till det mystiska, ockulta området.

 

Tron att vetenskapen står för all sanning är allmänt utbredd. Detta har begränsat vårt synfält och har tvingat oss att behålla en världsbild som är lika skräckblandat förhäxad som under medeltiden."
 

 Utgiven 1986, UFOKI förlag

Läs mer

Det kollektiva överjaget
av Björn Rosendal

 

"I alla samhällen föreställer man sig att det är de makthavande människorna som styr. Detta är emellertid en sanning som har många begränsningar. Då den känslomässiga intelligensen är den avgörande faktorn i alla beslutsprocesser blir beslutsfattarna på alla nivåer, även de högsta, helt beroende av det känslomässiga dynamiska spel som försiggår inom samhällskroppen. 

 
Denna bok behandlar spelet om människor, samhälle och makt. Det kollektiva överjaget utgör en väsentlig faktor i detta spel."

 

 Utgiven 1982, Settern

Läs mer

The Emotional Intelligence

av Björn Rosendal

"It is tremendously important to realize that we have come to the point of beginning to understand that man's ability to shape his world is much more limited than we thought some decades ago.

 

We have run into one dead end after another and become more and more confused. We are snared in what we term development and imprisoned by a narrow and limited concept of intelligence.

 

We now posses huge amounts of knowledge but do not know how to handle them."
 

 Utgiven 1981, Edition Sellem, Lund

Läs mer

Den känslomässiga intelligensen
av Björn Rosendal

 

"Alltför många välbegåvade känsliga människor stöts ut i det nuvarande sakliga, hårda och smalspåriga samhället.

De avvisas därför att de tänker på ett intuitivt känslomässigt sätt som ger dem en bredare och fantasifullare värld än den som enbart den sakliga kan förstå. De utsätts för psykiskt förtryck. Men kanske är det de som har möjligheten att förhindra att vår värld kapsejsar."

 
Utgiven 1980, UFOKI förlag

Läs mer